Makelary        :  Johann Kotzé t/a Multi-Prof

Adres              :  Piet Retiefsingel 323, Sandbaai, Hermanus, 7200

Hierdie dien om die voorgeskrewe inligting aan u, die kliënt, te openbaar soos vereis deur die Finansiële Adviseurs en Tussengangers Wet, (Wet 37 van 2002).

Die bogenoemde makelary is ‘n gemagtigde Finasiële Dienste Verskaffer (FDV) met lisensie nommer: 4758. ‘n Afskrif van die lisensie is beskikbaar en word ten toon gestel by die bostaande besigheidsadres.

Die FDV beskik oor versekering vir professionele aanspreeklikheid

Die FSP is ‘n onafhanklike diensverskaffer en het kontrakte met die volgende Produk Verskaffers:

1st For Women
ABSA Insurance
Auto & General
Centriq
King Price
MiWay
New National
Santam
Virseker

Kommissie vergoeding ontvang is soos gespesifiseer in terme van die dokumentasie voorsien.

Addissionele vergoeding word gehef ten opsigte van dienste gelewer soos gespesifiseer in terme van die dokumentasie voorsien.

Die Finansiële Dienste Verskaffer is gemagtig om finansiële advies te gee ten opsigte van Kategorie 1.2, van produkte soos omskryf deur die relevante wetgewing, Kort-termyn versekering, persoonlike lyne.

Die Finansiële Dienste Verskaffer lewer nie dienste onder toesig soos gedefiniëer nie.

Behalwe vir die algemene vrystellings is daar geen vrystellings, voorwaardes of beperkinge van toepassing op die lisensie nie.

Die Finasiële Dienste Verskaffer hou nie meer as 10% aandele in enige van die produkverskaffers nie en verdien huidiglik meer as 30% van sy totale jaarlikse inkomste van die volgende produkverskaffer/s : 1st For Women, ABSA Insurance, Auto & General, Centriq, King Price, MiWay, New National, Santam en Virseker.

Ons beskik oor ‘n gestruktureerde klagtebeleid.  Indien u enige klagtes aangaande die FDV of enige van sy personeel mag hê, kontak gerus vir  Heidi Kotzé by ons kantoor, alternatiewelik ons voldoeningsbeampte Mnr. N.D. Moodie by:

Providus Compliance Consulting (Pty) Ltd (FSB Reg no: CO 2)

Tel: (021) 592 4488

Epos: compliance@providus.co.za


Motor en Huisinhoud

Jy kan motorversekering sowel as motor- en huisinhoud versekering kwotasies kry vir Huisinhoud dekking. Kies tussen omvattende dekking…

Verbandversekering

‘n Verband Beskermer Polis om jou huislening of maandelikse paaiement te dek in geval van dood, ongeskiktheid, siekte of werksverlies…

Lewensversekering

Kry ‘n kwotasie vir lewensversekering en jy kan tot 22% bespaar aan premies. Geen mediese ondersoeke word vooraf verlang nie…

Mediese Fondse

Hoe kies jy die regte mediese fonds om na jou en jou familie om te sien wanneer jy dit die nodigste het? Dit is geen maklike taak nie..

KONTAK INLIGTING
Tel: 086 110 1338
Faks: 086 743 6455
Epos: info@multiprof.co.za
POS ADRES
Posbus 804
Hermanus
7200