PERSOONLIKE ONGEVALLE

(a)  Hierdie afdeling dek die Versekerde teen:

  • dood of
  • permanente ongeskiktheid

Tot 3 persone kan verseker word onder die Persoonlike Ongevalle afdeling, die Versekerde, sy/haar gade en een afhanklike (bv. kind).

(b)  Vergoedingskaal:

  • In geval van dood kan die volle bedrag geëis word.
  • By algehele verlamming, of algehele ongeskiktheid om ooit uit teoefen die gewone beroep, professie of besigheid of enige ander beroep waarvoor die versekerde persoon as gevolg van kennis of opleiding geskik is, of permanente ongeskiktheid deurdat die versekerde persoon permanent bedlêend is, word 100% van die versekerde bedrag uitbetaal.
  • Met die verlies van ledemate wat nie lei tot enige van bogenoemde nie, sal verskillende persentasies van die versekerde bedrag bereken word.
  • By verlies deur fisiese skeiding by of bokant die pols of enkel van een of meer ledemate of die algehele en onherstelbare verlies van alle gesig van een of albei oë, sal 100% van die versekerde bedrag uitbetaal word.

Motor en Huisinhoud

Jy kan motorversekering sowel as motor- en huisinhoud versekering kwotasies kry vir Huisinhoud dekking. Kies tussen omvattende dekking…

Verbandversekering

‘n Verband Beskermer Polis om jou huislening of maandelikse paaiement te dek in geval van dood, ongeskiktheid, siekte of werksverlies…

Lewensversekering

Kry ‘n kwotasie vir lewensversekering en jy kan tot 22% bespaar aan premies. Geen mediese ondersoeke word vooraf verlang nie…

Mediese Fondse

Hoe kies jy die regte mediese fonds om na jou en jou familie om te sien wanneer jy dit die nodigste het? Dit is geen maklike taak nie..

KONTAK INLIGTING
Tel: 086 110 1338
Faks: 086 743 6455
Epos: info@multiprof.co.za
POS ADRES
Posbus 804
Hermanus
7200